Skip to content

DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN

(POPULÆRT KALDET PERSONDATAFORORDNINGEN) ER EN EU-FORORDNING, SOM HAR TIL FORMÅL AT STYRKE OG HARMONISERE BESKYTTELSEN AF PERSONOPLYSNINGER I DEN EUROPÆISKE UNION (EU).

Oplysninger om persondata på kunder/leverandører

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning med virkning fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i Databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov. Nedenfor kan du læse om de informationer der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Privat kunde / personligt ejet virksomhed:

Hvis du handler med os gemmer vi følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, evt. e-mail adresse. Vi gemmer udelukkende oplysningerne med henblik på økonomiske og skattemæssige forhold imellem Krima Stålindustri ApS og SKAT, samt for at kunne opfylde den aftale du har lavet med os. Vi modtager ikke personfølsomme data om dig.

Virksomheds kunde/leverandør:

Hvis du er i kontakt med os og har udleveret dit navn, adresse, telefonnummer samt e-mailadresse ifm. en forespørgsel eller en ordre gemmer vi disse oplysninger i denne forbindelse. Oplysningerne bruges til at identificere dig som kunde/leverandør. Virksomhedsnavne er ikke en fysisk person, og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

Hvad bruger vi dine data til:

De indsamlede oplysninger bruges udelukkende til almindelig samhandel. Oplysningerne vil udelukkende blive videregivet til tredjepart, hvis dette er nødvendigt for overholdelse af aftalen. F.eks. til fragtfører.

Hvordan opbevarer vi dine data:

Dine data opbevares i vores IT-system, der er beskyttet med password og firewall. Alle administrative medarbejdere ved Krima har adgang til dine data. Vores sikkerhed er under konstant vurdering, så vi til enhver tid sikrer at vores og dine data er tilstrækkelig beskyttet. Dine data vil kunne fremgå af produktionspapirer samt samhandelsdokumenter som sendes pr. e-mail, post og fragtfirma ifm. fremsendelse af den bestilte vare. Ligeledes vil vi kunne have dine oplysninger opbevaret som visit kort, hvis du selv har udleveret dette til os. Visitkort er ikke nødvendigvis sikret.

Retten til indsigt i dine personoplysninger:

Du har ret til at få bekræftelse på om vi opbevarer dine personoplysninger.
Du har ret til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv.
Du har ret til at gøre indsigelse imod behandling af dine personoplysninger.
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget.
Du har ret til at få personoplysninger slettet af Krima, hvis vi fortsat ikke har en legitim interesse i at opbevare dem.

Ændringer:

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre i nærværende retningslinjer. I så fald ændres datoen nederst i dokumentet for ”sidst opdateret”. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger som er registreret om dig hos Krima Stålindustri ApS, skal du rette henvendelse til din normale kontakt eller til økonomiafdelingen på mail@krima.dk.

Sidst opdateret: 24. maj 2018/GK